tütün operasyonlari

Tütünde Kalite

Tütünde Kalite

Tütün kalitesini etkileyen en önemli faktörler arasında sertlik, tatlılık, yakarlık gibi durumlar etkili olmaktadır. Tütün içerisinde bulunan nikotin oranı arttıkça sertlik derecesi de artmaktadır. Tütünün hafifliğini ağızda oluşan fizyolojik etki ve tatminlik duygusu belirtmektedir. Bu etkiler ne kadar fazla ise tütünün sertlik derecesi o kadar artmaktadır ve yine aynı şekilde ne kadar azalırsa o kadar hafif olmaktadır. Sert olan tütünler genelde içicilerde mide bulantısı şikayetine sebep olabilmektedir. Bazı insanlar ise tatmin olmak için sert içim tütünlerine tercih etmektedir. Tütün içimi sırasında boğazda ve ciğerlerde yakıcı his oluşturan tütünlerde kalite kriterini etkiler. Bazı tütünlerin sertlik derecesi az olmasına rağmen yakıcılık etkisi fazla olduğu için pek fazla tercih edilmemektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.